Artykuły

Co warto zwiedzić na Podlasiu?

Podlasie nie kojarzy się z turystycznymi wojażami, przegrywając często z pobliskimi Mazurami czy Lubelszczyzną.

A szkoda, bo region to tygiel, w którym miesza się dzika przyroda, historia i różne religie. Z tego połączenia powstają świetne atrakcje. Co zatem warto zwiedzić na Podlasiu?

Polski Wersal w Białymstoku
Stolicą regionu jest Podlasie, któremu od kilku lat przywraca się dawny blask. Podróżnych przybyłych do miasta koleją wita okazały budynek dworca. Zadbane wnętrza sprawiają, że jest uznawany za najpiękniejszy dworzec w kraju.

Nietypowy, trójkątny Plac Miejski stanowi centrum miasta. Otaczają go fasady świeżo odrestaurowanych kamieniczek. W środku stoi ratusz, z którego co dzień wysłuchać można miejskiego hejnału, natomiast na jednej z pierzei placu ulokowany jest kompleks katedralny z neogotycką bazyliką, barokową plebanią i kościół farny z XVII wieku, najstarszy zabytek Białegostoku. Pobliskie ogrody Branickich okrzyknięto niegdyś polskim Wersalem i dziś trwają starania, by park znów zasługiwał na to miano. Aktywni turyści mogą skorzystać z kilku tematycznych ścieżek przygotowanych przez magistrat – od szlaku dziedzictwa żydowskiego po trasę Esperanto i wielu kultur upamiętniającą Ludwika Zamenhofa, twórcę tego uniwersalnego języka związanego z Białymstokiem.

Historia, Żydzi i bociany
Upstrzony zabytkami jest Tykocin, niewielkie miasteczko w centrum województwa podlaskiego, żyjące swoją historią. Centrum osady stanowi pomnik Stefana Czarnieckiego na rynku, przy którym stoi cieszący oko późnobarokowy kościół z zabytkowymi organami. Położony nad Narwią tykociński zamek był jedną z najpotężniejszych twierdz nizinnych w Polsce. Doprowadzony do ruiny, dziś odzyskuje swój blask. Tykocin, podobnie jak całe Podlasie, mocno kojarzy się ze społecznością żydowską. We wschodniej części miasteczka znajduje się stara synagoga i zabytkowe żydowskie kamieniczki. Podlasie to zresztą religijny tygiel, gdzie mieszają się wpływy katolickie, żydowskie, prawosławne i muzułmańskie. W okolicznych wsiach sąsiadują ze sobą kościoły, cerkwie, bożnice (np. w Krynkach) i meczety (np. w Bohonikach czy Kruszynianach). Nieopodal Tykocina znajduje się Pentowo. Osada pełna jest bocianich gniazd (co roku przebywa tu ponad 60 ptaków!) i z dumą nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej.

Podlaskie parki narodowe
Największym skarbem Podlasia jest tamtejsza przyroda. Puszcza Białowieska to znany na całym świecie kompleks prastarych lasów, w których żyją m.in. żubry. Nieco w cieniu słynnego parku narodowego pozostaje Puszcza Knyszyńska. A w niej warto zwiedzić choćby arboretum w Kopnej Górze, czyli przebogaty ogród dendrologiczny, gdzie zgromadzono ponad pół tysiąca gatunków drzew. Biebrzański Park Narodowy ochroną obejmuje przede wszystkim Biebrzę aż do jej ujścia do Narwi wraz z ogromnym kompleksem bagien i moczarów. Sama Narew i jej dolina jest natomiast częścią Narwiańskiego Parku Narodowego. Rozległe rozlewiska i liczne odnogi rzeki powszechnie uznawane są za jedne z najbardziej dzikich i niedostępnych terenów w Polsce.

oprac. Krzysztof Lepczyński