Artykuły

Co warto zwiedzić w Łodzi?

Łódź kojarzy się przede wszystkim z ponurymi obrazkami włókienniczych fabryk.

A szkoda, bo miasto było niegdyś kulturowym tyglem, szczycącym się przepięknymi willami, rezydencjami i świątyniami. Co warto zwiedzić w Łodzi?

Najdłuższy deptak Europy
Miejskim salonem tradycyjnie określana jest ulica Piotrowska, jeden z najdłuższych deptaków w Europie. W sezonie letnim kursuje po niej zabytkowy tramwaj oraz riksze. Na Piotrowskiej znajduje się ponad setka pubów i restauracji a także liczne zabytki, przede wszystkim eklektyczne i modernistyczne kamienice z przełomu XIX i XX wieku.

Warte uwagi są choćby budynek hotelu Grand, dawny pałac Goldfedera czy kamienica z fasadą ozdobioną pomnikiem Gutenberga. Boczną ścianę kamienicy z numerem 152 zdobi imponujące, największe w Polsce graffiti. Wzdłuż Piotrowskiej zlokalizowana jest również Galeria Wielkich Łodzian, składająca się z kilku charakterystycznych rzeźb, m.in. Ławeczki Tuwima czy Pomnika Lampiarza. Jedną z przecznic odchodzących od deptaka jest obecna ulica Moniuszki. To dawny Pasaż Meyera, prywatna, zamknięta dla ruchu publicznego arteria zabudowana neorenesansowymi willami.

Rezydencje fabrykantów
Pamiątkami po łódzkich fabrykantach są nie tyle ponure, industrialne zakłady przemysłowe, co pyszne rezydencje bogaczy. Najokazalszym jest kompleks w Księżym Młynie, istne miasto w mieście, z jednym z najładniejszych pałaców, rezydencją Herbsta. Fabrykanckie pałace nawiązują do włoskiego renesansu, baroku i eklektyzmu. Najciekawsze budynki to pałac Karola Poznańskiego z zbudowany w pysznym stylu renesansu florenckiego, Pałac Maurycego Poznańskiego, obecnie siedziba Muzeum Sztuki, czy pałac i park Biedermannów.

Wille i fabryki
Miasto nazywane jest stolicą polskiej secesji. Za najokazalszy przykład tego typu architektury w Polsce uchodzi willa Kindermanna, obecnie Miejska Galeria Sztuki. Nie mniej ciekawa jest willa Reinholda Richtera, z elewacjami w różnych stylach. Zresztą secesja to nie tylko rezydencja, ale także budynki fabryczne, wśród nich warty uwagi jest gmach elektrowni przy ulicy Targowej. Tradycje robotnicze miasta najlepiej poznawać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, mającej siedzibę w tzw. Białej Fabryce.

Nieopodal muzeum, w parku Reymonta znajduje się jedyny w Polsce skansen miejskiej architektury drewnianej. Odtwarza on typową łódzką ulicę z lat 20. ubiegłego stulecia. Pozostałością włókienniczych tradycji miasta jest Centrum Manufaktura, imponujący przykład zrewitalizowania terenów postindustrialnych. Dawna fabryka jest dziś największym centrum handlowo-rozrywkowym w kraju i jednym z większych w Europie.

Miasto czterech kultur
Łódź była miastem wieloetnicznym, czego świadectwem jest choćby odbywający się tu Festiwal Czterech Kultur. Wojna zniszczyła większość śladów bytności ogromnej społeczności żydowskiej w mieście, jej szlakiem prowadzi jedna wytyczonych z tras turystycznych. Warto zobaczyć siedzibę miejscowej gminy żydowskiej, jedyną uratowaną synagogę Reichera czy nowy cmentarz żydowski, największą nekropolię wyznania mojżeszowego w Europie. O tożsamości Łodzi decydowali również Niemcy, którzy pozostawili wiele okazałych gmachów i rezydencji, prócz wspomnianych wyżej m.in. pałac Heinzla, pałac Schweikertów czy trzy kościoły ewangelickie. Rosjanie natomiast pozostawili po sobie imponujące świątynie, na czele z cerkwią św. Aleksandra Newskiego.

oprac. Krzysztof Lepczyński, fot. wikipedia