Artykuły

Co warto zwiedzić w Łodzi: Centralne Muzeum Włókiennictwa

Polski Manchester, Miasto Włókniarzy, Miasto Maszyn i Dymów, Ziemia Obiecana...cały sukces dzisiejszej Łodzi opiera się na przemyśle włókienniczym, który w XIX uczynił małe rolnicze miasteczko, szybko rosnącym, tętniącym życiem ośrodkiem przemysłu i kultury.

Kawałek historii tamtego okresu możemy odnaleźć w niepowtarzalnej placówce, znajdującej się przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Centralne Muzeum Włókiennictwa prezentuje nie tylko techniki przemysłu włókienniczego, ale nawiązuje również do dziedzictwa miasta. Placówka znajduje się w XIX-wiecznej fabryce Ludwika Geyera – jednego z największych fabrykantów dawnej Łodzi.

Dlaczego włókiennictwo?

Łódź ma szczególne tradycje głęboko osadzone w przemyśle włókienniczym, które sięgają roku 1820. Wtedy właśnie postanowiono wykorzystać warunki naturalne małego miasteczka położonego wśród lasów i rzek Królestwa Polskiego. Decyzją władz rządowych z dnia 18 września 1820 roku ustanowiono konieczność zakładania osad fabrycznych. Tym sposobem już w styczniu 1821 roku Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmund Rembieliński złożył wniosek o utworzenie osady przemysłowej w Łodzi. Do miasta zaczęli ściągać tkacze z całej Europy, głównie z Brandenburgii, Saksonii, Czech i Moraw oraz Wielkopolski i Śląska. Mieli ku temu odpowiednie warunki – władze zapewniły dla nowo przybyłych odpowiednio duże działki, materiał do budowy domu oraz pożyczki pieniężne.

Na południe od Starego Miasta wyznaczono osadę sukienniczą Nowe Miasto oraz osadę lniano-bawełnianą Łódka. Ośmiokątny Rynek Nowego Miasta to dzisiejszy Plac Wolności, a biegnący od niego na południe trakt handlowy, to obecna ulica Piotrkowska. To właśnie wzdłuż niej rozwijała się produkcja tkanin.

Biała Fabryka Ludwika Geyera

Przy ulicy Piotrkowskiej 282, pod koniec lat 20. XIX wieku powstała drukarnia tkanin bawełnianych Ludwika Geyera – jednego z pionierów przemysłu włókienniczego w Łodzi. W kolejnym dziesięcioleciu ten niemiecki fabrykant uruchomił czteroskrzydłową fabrykę z wysokim kominem, dwiema wieżami kurzowymi i dwiema wieżami ciśnień, czyniąc jednocześnie ten obiekt unikalnym rozwiązaniem architektury industrialnej. Uruchamiając mechaniczną przędzalnię i tkalnię, stał się Geyer właścicielem jedynej na terenie Królestwa Polskiego maszyny parowej, która służyła do poruszania ponad 7,5 tysiąca wrzecion. Fabryka Geyera była wówczas najnowocześniejszym kompleksem tego typu w Polsce. Zyskała ona także miano „Białej Fabryki”, bowiem jako jedyny tego typu budynek fabryczny była otynkowana.

Od fabryki do muzeum...

Kompleks przy Piotrkowskiej w kolejnych dziesięcioleciach zmieniał właścicieli oraz nazwy, choć produkcja włókiennicza była zachowana. Od 1955 roku wnętrza były częściowo przekazywane we władanie Muzeum  Historii Włókiennictwa, które następnie od roku 1975 zaczęło funkcjonować jako samodzielna placówka. Było to również związane z koniecznością przebudowy dawnej fabryki i jej adaptacji na obiekt muzealny. Był to proces bezprecedensowy – placówka zachowała wszystko z pierwotnej konstrukcji i wyglądu zewnętrznego, jednocześnie została przygotowana do pełnienia nowej funkcji.

Centralne Muzeum Włókiennictwa zgromadziło od tamtego czasu ogromne zbiory, których główną tematyką jest produkcja włókna, a więc również surowce, techniki i technologie obróbki włókna oraz produkty powstałe w wyniku ich zastosowania. W związku z takim bogactwem zainteresowań, placówka posiada wiele wyspecjalizowanych działów jak np. Historii Włókiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego; Dział Tkaniny Artystycznej, w tym kolekcja tkanin współczesnych, która jest największym zbiorem najnowszej historii polskiej tkaniny artystycznej po roku 1945; Dział Odzieży z kolekcją XX-wiecznych ubiorów damskich i męskich, która pozwala prześledzić zmiany w modzie w ciągu poszczególnych dziesięcioleci; Dział Technik Włókienniczych ze zbiorami narzędzi i maszyn włókienniczych, szczególnie związanych z okręgiem łódzkim i rozwojem przemysł na tym terenie. Jest to również największa kolekcja tego typu w Polsce.

oprac. Joanna Terka