Artykuły

Turystyczne miasta Mazur: Ruciane-Nida i okolice

Jedna z popularnych miejscowości wypoczynkowych oraz sportów wodnych, także dawny ośrodek przemysłu drzewnego. Miasto założone w latach 60. XX oraz jego bliska okolica oferuje dziś wiele atrakcji.

Wśród lasów puszczy

Jeszcze przed drugą wojną światową osady Ruciane oraz Nida rozwijały się po sąsiedzku czerpiąc dobra z mazurskich lasów i jezior. Dzięki bogactwu ryb oraz przetwórstwu drewna obie wsie zyskiwały na znaczeniu w ówczesnych Prusach Wschodnich. Walory przyrodnicze i krajobrazowe nad jeziorami Bełdany i Nidzkim sprawiły, że w początkach XIX wieku obie miejscowości stały się cenionymi kurortami, gdzie uprawiano głównie turystykę żeglarską.

Ponieważ Szlak Wielkich Jezior Mazurskich kończył się niegdyś na jeziorze Bełdany, postanowiono pod koniec XIX wieku wybudować śluzę, która umożliwiałaby dalszą żeglugę na południe. Konstrukcja łącząca jezioro Guzianka Wielka z położnym na południe jeziorem Nidzkim została oddana do użytku ponad 100 lat temu i funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie. Różnica poziomu wody miedzy akwenami wynosi 2 metry, a śluzowanie jachtów można obserwować z mostu nad przesmykiem między jeziorami, co zajmuje jedynie kilka minut.

Poetycka leśniczówka

Na wysokim brzegu jeziora Nidzkiego wśród lasów Puszczy Piskiej znajduje się osada Pranie, gdzie odwiedzić można leśniczówkę, w której tworzył sam Konstanty Ildefons Gałczyński. Poeta przebywał w Praniu w latach 1950-1953, gdzie powstawały jedne z jego najpopularniejszych dzieł. Dziś znajduje się tam muzeum biograficzne poświęcone Gałczyńskiemu i prezentujące pamiątki po nim. Ponadto latem leśniczówka oferuje bogaty program artystyczny, w ramach którego odbywa się wiele koncertów, odczytów czy wieczorków z poezją uświetnionych obecnością popularnych artystów.

Starowiercy w Wojnowie

Na początku XIX wieku przybyli oni na tereny Prus Wschodnich z Rosji. Powszechnie znani jako filiponi, stanowili odłam prawosławnych staroobrzędowców, którzy nie przyjęli reform patriarchy rosyjskiego Nikona. Stąd znani oni byli jak starowiercy. Swoje miejsce znaleźli parę kilometrów na północ od dzisiejszego Rucianego-Nidy, nad jeziorem Duś. Właśnie tam filiponi wybudowali swój klasztor oraz towarzyszące mu zabudowania. Dziś w skromnych murach można zwiedzać zarówno klasztor jak i molennę staroobrzędowców, a także malutki cmentarzyk. Starowierców niestety już w Wojnowie nie spotkamy, choć ich molenna, a więc miejsce modlitw, nadal spełnia swoje funkcje.

Z wizytą u Galindów

Nad jeziorem Bełdany, u ujścia rzeki Krutyni zlokalizowany jest park rozrywki i kompleks hotelowo-konferencyjny, którego motywem przewodnim jest historia Galindów. Było to plemię bałtyckie zamieszkujące tereny dzisiejszych Mazur południowych, a koniec jego istnienia nie jest do dziś jednoznaczny. Obecnie w pobliżu miejscowości Iznota można obejrzeć rekonstrukcję życia Galindów oraz być świadkiem widowisk prezentujących rytuały tego pogańskiego plemienia.

oprac. Joanna Terka, fot. wikipedia