Artykuły

Zwiedzamy Tarnobrzeg

Osada nieopodal współczesnego miasta Tarnobrzeg powstała prawdopodobnie pod koniec XIV wieku.

Pierwotnie należała do Ossolińskich. Półtora wieku później w pobliżu osady „Dzików” ród Tarnowskich postanowił założyć „Nowy Tarnów”. Pod koniec XVI wieku ostatecznie ukształtował się Tarnobrzeg.

W latach PRL popularyzowano fałszywą informację, o pochodzeniu nazwy miasta od tarniny porastającej brzeg Wisły. Ostatecznie jednak powrócono do pierwotnej – autentycznej wersji, która przemawia za słusznością kojarzenia miasta Tarnów z Tarnobrzegiem.

Położenie geograficzne miasta

Kraina geograficzna, w której położony jest Tarnobrzeg to Kotlina Sandomierska. Ma ona terasową rzeźbę terenu, pokrytą płatami lasów mieszanych (z dominacją sosen), wchodzących w skład Puszczy Sandomierskiej.
Wybierając się na wycieczkę do Tarnobrzegu, możemy odwiedzić znajdujące się nieopodal atrakcyjne turystycznie miejscowości - położony na północny wschód Sandomierz, lub usytuowane w kierunku południowo zachodnim - Koprzywnicę i Klimontów. Wszystkie z nich stanowią niezaprzeczalną atrakcję Północnego Podkarpacia.

Warte odwiedzenia zabytki w Tarnobrzegu

Zarówno w samym Tarnobrzegu jak i jego poszczególnych dzielnicach (będących dawniej odrębnymi osadami) znajduje się wiele cennych zabytków. Układ urbanistyczny, będący siatką ulic i placów wytyczony został w XVII wieku. Centrum stanowi plac rynkowy zbliżony kształtem do kwadratu. W jego północno - zachodniej części usytuowany jest zespół klasztorny o.o. Dominikanów, w którego skład wchodzą obiekty sakralne wybudowane około XVII wieku.

Pozostałymi zabytkami centralnej części miasta są m.in. dwa cmentarze – wojenny oraz nieco starszy żydowski, a także XIX wieczne domy przy placu Głowackiego oraz przy ul. Szerokiej.

Wart odkrycia jest także Dzików będący obecnie częścią Tarnobrzega. Właśnie tam Tarnowscy zbudowali w XV w. dwór obronny, do którego dołączyły następnie rezydencja wraz z systemem fortyfikacji. W XIX wieku zespół zamkowy został przebudowany na rezydencję – muzeum.

Po pożarze, który nastąpił w pierwszej połowie XX wieku zamek odbudowany został w stylu wczesnego baroku Wazów.
Chcąc ujrzeć kolejny zabytek tej klasy udajmy się do kolejnej z tarnobrzeskich dzielnic - Mokrzyszowa. Znajdujący się tam zespół pałacowy, na który składają się budynki z XVIII i XIX wieku. Miejsce to otoczone jest drzewami, tworzącymi dawniej park nawiązujący wyglądem do okresu romantyzmu.

Poza wspomnianym wcześniej klasztorem o.o. Dominikanów, w poszczególnych częściach Tarnobrzega napotkamy jeszcze kilka zabytkowych kościołów. Będą to kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Miechocinie, kościół parafialny p.w. św. Gertrudy i Michała Archanioła w oraz zespół klasztorny ss. Dominikanek w Wielowsi.

Po obejrzeniu najważniejszych zabytkowych obiektów Tarnobrzega, podsumujmy zwiedzanie miasta odpoczynkiem na łonie natury. W tym celu najlepiej będzie udać się do Lasu Zwierzynieckiego zwanego także przez mieszkańców Zwierzyńcem lub odwiedzić tutejszy zalew (dawniej Jezioro Machowskie) będący czwartym najgłębszym zbiornikiem sztucznym w Polsce.

oprac. Dorota Cholewa, fot. wikipedia