Czestochowa

Czestochowa

W Częstochowie mieszka obecnie około 255 tys. ludzi. Po zmianach ustrojowych na początku lat 90. wiele zakładów przemysłowych zlikwidowano. Jednak powstają nowe inwestycje dające zatrudnienie mieszkańcom, np. nowoczesna huta szkła Guardian.

Miasto od wieków stanowi centrum ruchu pielgrzymkowego. W ostatnich latach wyraźnie zmienia wizerunek - staje się kolorowe i coraz ładniejsze. Szczególnie piękną wizytówką jest aleja Najświętszej Maryi Panny, prowadząca do stóp jasnogórskiego klasztoru.

Nazwa Częstochowa pochodzi przypuszczalnie od słowiańskiego imienia Częstoch. Pierwsza wzmianka o Częstochowie znajduje się w dokumencie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża z 1220 r. Istniały wówczas dwie blisko siebie położone osady. Jedna - Częstochowa - usytuowana na lewym brzegu Warty, gdzie przecinały się główne szlaki handlowe (okolice dzisiejszego kościoła św. Zygmunta), a druga - Częstochówka - umiejscowiona na zboczu górującego nad okolicą wzniesienia (dzisiejsza Jasna Góra). Losy obu miejscowości niemal od początku są ze sobą silnie powiązane.

Częstochowa otrzymała prawa miejskie już między 1370 a 1377 r. W XVI stuleciu uchodziła za dość spore i silne gospodarczo miasto. Miała przywilej odbywania targów i jarmarków oraz prawo pobierania myta mostowego na Warcie. Szybki rozwój Częstochowy został powstrzymany przez potop szwedzki w 1655 r., który doszczętnie zniszczył miasto (Jasna Góra wytrzymała oblężenie 33 dni). Na początku XVIII w. miasto było wielokrotnie napadane i rabowane. Ponadto liczne zarazy i epidemie zdziesiątkowały jego mieszkańców.

W 1382 r. Władysław Opolczyk, spełniając wolę Ludwika Węgierskiego, sprowadził do miejscowości Częstochówka paulinów. W tym okresie książę podarował zakonnikom słynący już wówczas łaskami cudowny obraz Matki Bożej. Przywilej kolejnego władcy - Kazimierza Jagiellończyka - zezwalający na sprzedaż pasz i wiktuałów pielgrzymom coraz liczniej odwiedzającym zakon, przyspieszył rozwój miejscowości.

W 1717 r. Częstochówka otrzymała prawa miejskie i od tego momentu nazywana była Nową lub Górną Częstochową. Dotychczasowa Częstochowa otrzymała miano Starej.
W 1818 r. wytyczono aleję Najświętszej Maryi Panny, stanowiącą trakt łączący oba miasta. 19 sierpnia 1826 r. nastąpiło formalne połączenie Starej i Nowej Częstochowy oraz przyjęcie nazwy - Częstochowa. Dokładnie w połowie drogi (obecny pl. Biegańskiego) wybudowano ratusz.

Rok 1846 przyniósł ożywienie gospodarcze. Poprowadzono tędy kolej żelazną (Warszawa - Wiedeń), dzięki której nastąpił szybki rozwój przemysłu. Zaczęły powstawać w mieście nowe fabryki, rozwinął się przemysł włókienniczy. Rosły nowe dzielnice i osiedla fabryczne oraz mieszkaniowe. W czasie I wojny światowej Niemcy urządzili tu pogrom ludności. Częstochowian masowo wysyłano do Rzeszy. Na miasto nałożono kontrybucję, a fabryki unieruchomiono.
Gdy po zawierusze wojennej Częstochowa zaczęła podnosić się z upadku, wybuchła II wojna światowa. Już 4 września 1939 r. rozpoczęły się masowe egzekucje ludności cywilnej, w tym dzieci. W 1942 r. utworzono w mieście dzielnicę niemiecką, z której masowo wysiedlano ludność polską. W tym samym roku zlikwidowano getto żydowskie mieszczące się w obrębie starego miasta. Spalono obóz pracy przymusowej, tzw. małe getto, wymordowano kilkuset Żydów, a około 40 tys. wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Rankiem 17 stycznia 1945 r. oddziały radzieckie wyzwoliły miasto spod okupacji hitlerowskiej.

Obecnie Częstochowa jest największym w Polsce ośrodkiem kultu religijnego. Przybywa tu rocznie 4-5 mln pielgrzymów z całego świata. Jest to także duży ośrodek życia kulturalnego. Odbywają się tu ciekawe imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Triennale Sztuki Sacrum, Międzynarodowy Plener Jurajski, Plener Miejski, Międzynarodowy Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana, Częstochowskie Spotkania Gitarowe, Dzień Papieski, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Częstochowa należy do aktywnych członków Związku Miast Polskich i Związku Gmin Jurajskich. W 1991r. odbył się w Częstochowie VI Światowy Dzień Młodzieży i spotkanie młodych całego świata z Ojcem Świętym na Jasnej Górze.
W latach 1993-95 miasto zostało nagrodzone Honorową Flagą Rady Europy i Honorową Tablicą Rady Europy, a w 1998r. uhonorowane Prix de lEurope 98.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża