Olsztyn

Olsztyn

Miasto znajduje się w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego. Przez Olsztyn przebiegają drogi z Torunia na jeziora mazurskie oraz szlak z Warszawy, wiodący aż do granicy z Rosją w pod bartoszyckich Bezledach. W granicach miejskich Olsztyna znajduje się jedenaście jezior i ponad 1800 hektarów lasów. W sumie tereny zielone stanowią w Olsztynie prawie połowę jego obszaru. Miasto przecina dolina najdłuższej w regionie rzeki, Łyny, dopływu (już po rosyjskiej stronie) Pregoły.

Zabytki:
Zamek kapituły warmińskiej (ul. Zamkowa 4) to najbardziej widoczny element architektoniczny Starego Miasta. Obecnie znajduje się tu Muzeum Warmii i Mazur. Sam zamek wybudowany został w latach 1344 - 1353. Olsztyński zamek jest przykładem gotyckiej architektury obronnej oraz barokowej architektury pałacowej.

Innym znanym olsztyńskim symbolem jest Wysoka Brama. Wymurowana pod koniec XIV wieku. Od tamtej pory spełniała funkcje militarne, będąc siedzibą straży miasta. W dziewiętnastym wieku było tu natomiast więzienie, potem komenda policji. Obecnie znajduje się tu schronisko młodzieżowe oraz restauracja. Brama Górna jest jednym z niewielu zachowanych elementów fortyfikacji miejskich Olsztyna.

Również jednym z symboli Olsztyna jest stary ratusz (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stare Miasto 33). Wybudowany został na przełomie XV i XVI wieku. Do 1915 roku rezydowały tu władze miejskie. Ratusz jest typowym przykładem gotyckiego sposobu budowania obiektów municypalnych. Pierwotnie ratusz mieścił się w obecnym skrzydle południowe. Inne części zostały dobudowane w latach dwudziestych ubiegłego wieku, gdy władze miejskie postanowiły tu umieścić bibliotekę. Podczas prac prowadzonych w 2002 roku udało się odsłonić piękne, oryginalne elewacje południowego ratusza.

Najbardziej jednak monumentalną budowlą starego Olsztyna jest budynek rejencji przy ulicy Emilii Plater 1. Został on wybudowany, w latach 1908-1911.

Przy ulicy Niepodległości 16, na południe od starego miasta, stoi neorenesansowy gmach straży pożarnej. Wybudowany został w latach 1908 - 1909. Remiza ma masywną wieżę, która stała się dominantą architektoniczną dolnego przedmieścia. Na pierwszej kondygnacji znajduje się między innymi wozownia.

W samym centrum miasta, około 200 metrów od wejścia do starego miasta, stoi nowy ratusz (ulica Jana Pawła II 1). Budynek wybudowany został w latach 1912 - 1915. Stoi w pobliżu rozwidlenia historycznych dróg na Dobre Miasto i na Barczewo. Do 1803 roku stał w tym miejscu XIV-wieczny kościół Św. Krzyża.

Nad głównym wejściem do ratusza znajduje się wieża z galeryjką i zegarem.

Przy ulicy Partyzantów 3 (przedwojenna Dworcowa) stoi inny ciekawy obiekt. To budynek dawnego niemieckiego Krajowego Urzędu Finansowego oraz urząd podatkowy i ceł. W 1996 roku gmach został sprzedany Olsztyńskiemu Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej. Kamienicy nadano wtedy nazwę "Dom Kopernika" ("Haus Koperniku").

Prawie naprzeciw "Domu Kopernika" (ul. Partyzantów 87) stoi budynek Domu Polskiego, gdzie obecnie mieści się siedziba Ośrodka Badań Naukowych.
Nieco dalej od centrum miasta, tuż obok obecnego wylotu na Dobre Miasto, przy ulicy Wojska Polskiego 33, stoi dawny dom zdrojowy (obecnie znajduje się tu przychodnia medycyny rodzinnej). Powstał on w latach osiemdziesiątych XIX wieku.
Na obrzeżach Starego Miasta przy ulicy Zamkowej 1, stoi również neogotycki kościół ewangelicki Chrystusa Zbawiciela. Zwracają uwagę jego proporcjonalne kształty. Gmina ewangelicka powstała w Olsztynie w roku 1772, a wiec tuż po I rozbiorze Rzeczypospolitej, gdy Olsztyn wraz z cała Warmią wszedł w skład państwa Pruskiego. Początkowo ewangelicy, będący głównie urzędnikami wysłanymi na nowe ziemie przez władze pruskie, korzystali z kaplicy zamkowej. Rychło okazała się ona jednak zbyt ciasna.

Najważniejszym jednak olsztyńskim kościołem jest ciągle katedra biskupia pod wezwaniem świętego Jakuba. Wybudowana została w 1380 roku, w samym sercu starego miasta. Świątynia od zarania dominowała nad całym miastem. Masyw kościoła harmonizuje wspaniale architekturą oraz ceglanymi ścianami, z przeciwległą sylwetką zamku.

Na dawnym północnym przedmieściu Olsztyna, na obecnym Zatorzu, przy ulicy Grunwaldzkiej, stoi kaplica pod wezwaniem Krzyża Świętego, tzw. Jerozolimska. Powstała ona w roku 1565. To jeden z najstarszych zachowanych (obok kościoła św. Jakuba i zamku) zabytków olsztyńskiej architektury. Kaplica jest jedyną, zachowaną pamiątką zagospodarowania przedmieść, pochodzącą sprzed XIX wieku.

W najwyższym punkcie Olsztyna, przy ulicy Żołnierskiej, stoi natomiast stara wieża ciśnień. Obecnie jest tu obserwatorium astronomiczne, powiązane administracyjnie ze stojącym kilkaset metrów dalej, olsztyńskim planetarium. Godne uwagi są tu oryginalne kształty, z arkadową koroną zbiornika, przypominającą urządzenia średniowiecznego zamku.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża