Plock

Plock

Miasto, pięknie usytuowane na wysokiej skarpie wiślanej, znane dziś głównie z wielkich zakładów petrochemicznych, szczyci sie wielowiekowa historia. Płock był od 1075 roku siedziba biskupstwa mazowieckiego. Z chwila wstąpienia na tron polski Władysława Hermana stał sie stolicą i ulubioną siedziba księcia i jego następcy Bolesława Krzywoustego. Od 1138 roku aż do końca XV wieku Płock był miejscem rezydowania książąt mazowieckich i płockich. W XII w miasto było jednym z najważniejszych ośrodków życia politycznego i kulturalnego Polski. Dziś perłą Płocka jest Wzgórze Tumskie z renesansową katedrą i pozostałościami zamku. Katedra wzniesiona została na miejscu romańskiej świątyni w latach 1531-1535 przez Giowanniego Ciniego. Był to pierwszy wielki renesansowy kościół w Polsce, a inicjatorem budowy był biskup płocki Andrzej Krzycki, późniejszy prymas, zarazem humanista i poeta. Wnętrze katedry wypełniają renesansowe i barokowe nagrobki. W kaplicy Królewskiej w marmurowym sarkofagu spoczywają władcy polscy Władysław Herman i jego syn Bolesław Krzywousty. Monumentalna dwu wieżowa, neorenesansowa fasada katedry powstała w początku XX w g projektu Stefana Szyllera a jej budowa wzbudziła ogromne kontrowersje.

Zabudowa starego Płocka poza Wzgórzem Tumskim jest dość skromna, ale odrestaurowane klasycystyczne kamienice tworzą niezwykle malowniczy kompleks. Na starym rynku wyróżnia się klasycystyczny ratusz wzniesiony w latach 1824- 1827 zgodnie z projektem Jakuba Kubickiego. Tutaj 23 września 1831 roku w czasie powstania listopadowego odbył swa ostatnia sesje sejm powstańczy Królestwa Polskiego. Niezwykła budowla jest dużą neogotycka katedra Mariawitów wzniesiona w latach 1911-1919. Na szczególna uwagę zasługują pokryte płaskorzeźbami drzwi płockie zachwycające subtelnością detali. Spacerując po mieście warto zwrócić uwagę na barokowy kościół służący obecnie seminarium duchownemu, klasycystyczne rogatki i pozostałości gotyckich murów miejskich.

Na przeciw katedry wznosi się dawne opactwo Benedyktynów, włączone w obreb gotyckiego zamku z VIX w. Z twierdzy pozostały jedynie ceglane mury i dwie gotyckie wieże z XIV w. Opactwo istniało tu co najmniej od połowy XII w. Cztery bielone skrzydła zbudowano na planie trapezu. Od zachodu i północy dawna siedzibę zakonu przysłania wysoki mur kurtynowy. W południowo-zachodnim narożu tkwi przysadzista Wieża Szlachecka z XIV w. Na starym mieście są też inne ciekawe budynki głównie XIX wieczne: dawna synagoga, loża masońska, spichlerze, zajazdy. Na nadbrzeżu pod skarpa wiślana ulokowane zostały m.in. Przystań żeglugowa, ogród zoologiczny i amfiteatr.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża